cover chord symbols grootChords Symbols
Tijs Krammer

Chord Symbols is een lettertype voor muzikanten. Met dit font kun je op een eenvoudige manier snel mooi akkoordsymbolen creëren en invoegen in Word-bestand of je muzieknotatieprogramma.

Info over het lettertype

Open type font
€ 20,00

Bestellen